Webbanalys

Webbanalys är det bästa sättet för att ta redo på hur kan man förbättra hemsidan för att få så många konverteringar som möjligt.
Vår webbanalys möjliggör att du får ut det maximala av varje krona som du investerar i digital marknadsföring genom att konverteringsoptimera din hemsida. Det viktigaste är att ta redo på de svaga punkter som gör att användaren lämnar hemsidan. Därför spårar och analyserar vi din hemsida och dess trafik, för att hitta förbättringsbehoven och målgruppens beteendemönster.

Hur utför vi en webbanalys?

1 – Sätter upp trackingkod på hemsidan så vi kan spåra användarna
2 – Sätter upp KPI:er för att kunna mäta resultaten
3 – Analyserar trafiken för att ta reda på användarnas beteenden
4 – Gör en rapport, träffar er och anpassar de olika delar av hemsidan som behöver förbättras
5 – Sätter upp nya mål
6 – Börjar om processen igen (från punkt 4)

Varför ska man välja man Inkreo för webbanalys?

Hos Inkreo får du alltid en Google Analytics Qualified Individual-konsult med många års erfarenhet.

Vi gör att ROI:n ökar genom att förbättra användarens upplevelse, efter att ha analyserat datatrafiken. Detta gör vi med stor noggrannhet.

Vi sitter ner tillsammans med er och visa i Google Analytics vilka de användare som uppfyller era mål är, och vilka de som lämnar hemsidan utan att konvertera är, och varför.

Efter vår webbanalys kommer vi att anpassa hemsidan, för att användaren ska få en bra upplevelse och därmed uppfylla dina mål. 

Välkommen att boka en gratis webbanalys.

Få en gratis webbanalys


Inkreo

Klostergatan 20,
70361 Örebro

Besöksadress

CREATIVE HOUSE
Älvtomtagatan 12-14
703 42 Örebro

Tel. 072-889 82 32