Allmänna villkor:

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Dessutom frågar vi efter dina kontaktsuppgifterna om du skickar en kontaktförfråga. Genom att skicka en kontaktförfråga begär man att få information om de personuppgifter som namn, efternamn, e-postadress och telefonnummer, behandlar om mig och hur dessa personuppgifter behandlas. Informationen kan skickas till den angivna e-postadressen.

Person samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar hens personuppgifter för att kunna kontakta hen.

Personuppgiftsansvarigen använder användarens personuppgifter för att kontakta personen enligt förfrågan som personen har skickat.

Personuppgiftsansvarig får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, efternamn, e-postadresser och telefonnummer.

Person har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.

Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.

Om du fortsätter att använda den här webbplatsen godkänner du detta.

Våra tjänster


Inkreo

Klostergatan 20,

70361 Örebro

Tel. 072-889 82 32