Nu är det dags att prata om webbanalys. När man marknadsför digitalt, oavsett kanal bör man utföra löpande webbanalys.

Målet med webbanalysen är att ta redo på vilka kanaler, kampanjer eller annonser som fungerar bäst och varför. Webbanalysen används för att konverteringsoptimera kampanjen.

Tack vara digital marknadsföring kan man mätta nästan allt oavsett storleken på ditt företag. Förut var det bara de stora företagen som kunde utföra analys eftersom det krävdes stor budget pga att det krävdes personal för att utföra enkäter och andra typer mättningar. Idagslaget finns det många verktyg som tex Google analystics som kan hjälpa dig att analysera datan du får från din webbplats, app eller anslutet system.

Det som man behöver göra är att skapa spårningskoder ( oftast java script kod) och lägga den i hemsidan, appen eller systemet för att spåra användaren och skicka data till analysverktygen vi använder.

Det som man ska göra efter  att datan är insamlad är att mätta varje kanal. Det som man ska kolla är KPI:er datan. Exempelvis om man vill sälja produkter på nätet ska vi kolla hur många konverteringsmål liksom hur många det är som har hamnat i tack för beställningssidan eller liknande. Om man ska ta reda på om tiden vi lägger på sociala media lönar sig bör man analysera hur många av ledningar man har fått via en eller en annan social media har resulterat i ett köpt, har anlitat tjänsterna man erbjuder eller har nått målet man önskar att de ska nå (konverterat).

Sammanfattningsvis behöver man för att kunna utföra webbanalys:

-En hemsida, app eller anslutit system

-En strategi för att driva traffik till dem (Annonseringskampanjer, Kontentstrategi osv)

-Analys verktyg (gärna utanför de som sociala medier erbjuder. De är ganska svaga)

-Fixa mål (landingssidor, definiera mål hos analysverktyget)

-Spårningskoder eller pixel från de olika kanaler vi använder i vår digital marknadsföringsstrategi.

För att utföra en bra webbanalys rekommenderar Inkreo att följa nedanstående steg:

  • Spåra hemsidan
  • Bestäm vilka mål man vill nå och välj KPI
  • Bestäm under vilken period data som ska analyseras ska komma ifrån
  • Välja vilket verktyg du kommer att använda för att utföra webbanalys
  • Analysera vilka användare hemsidan redan har
  • Analysera vilken väg användare tar till målet
  • Mät KPI:erna
  • Förbättra de svaga punkter somidentifierats i analysen
  • Sätt upp nya mål
  • Börja om från punk två

Man repeterar processen för att förbättra användares upplevelser och därmed nå uppsatta mål. Därför är webbanalys en kontinuerlig strategi.

Spårningsparametrar och KPI underlättar att nå uppsatt mål. Målet för webbanalys var i början helt enkelt att mäta antalet träffar på en webbplats, som kallas ”hits”. Senare ersattes det med ”antal besök på sidan” eftersom fler besök per webbplats genererar större möjlighet till fler konverteringar.

Webbanalysen har utvecklat mycket fort de senaste åren och fortsätter att utvecklas. Sedan en tid har man börjat fokusera på resultatbaserad webbanalys, ex konverteringar, intäkt per besök eller besöksdjups indikatorer. Genom den senare typen av analys kommer man att se de viktigaste måtten på användarbeteende och arbeta vidare med dessa.

Grattis! Om du har läst våra artiklar fram till nu så vet du redan vad en digital strategi är och hur man kan mäta för att utvärdera den.

I vår nästa artikel kommer vi att prata om hur man kan konverteringsoptimera en digital marknadsföringsstrategi för att få ut det maximala av budgeten.

Under tiden är du välkommen att kontakta oss.

 

Ha en fortsätt trevlig dag,

David Eriksson Östman

Analytiker och kommunikationsstrateg.

E-post: david@inkreo.se

Tel. 072-889 82 32

 

Kontakta oss:

E-postadress: info@inkreo.se

Tel. 072-889 82 32

Boka en gratis audit