Vår sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss. Den här sekretesspolicyn förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person (kallad ”Användaren”).

Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in och behandlar Användarens personuppgifter på olika sätt, vilket förklaras nedan.

Personuppgifterna vi behandlar samlas in direkt från Användaren som till exempel:

 • Företagsnamn
 • Namn och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Användaren har också möjlighet att ge oss ytterligare person- eller företagsuppgifter för att interagera med Tjänsten, som till exempel:

 • Namn och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer för kontakt (mobil och fast förbindelse)
 • Momsregistreringsnummer
 • Språk
 • Land
 • Tillgång till olika marknadsföringstjänster eller plattformar.
 • Om vår kund är ett företag samlar vi också in grundläggande information om kontaktpersoner och företrädare för företaget samt information om Användarna.

Att tillhandahålla dessa personuppgifter är valfritt och är inte ett krav för att skapa ett konto för Tjänsten – sådana personuppgifter kan däremot komma att behövas för att få våra tjänster.

 

Marknadsföring och kommunikation
Vi kan komma att använda personuppgifter för att skicka relevant information om Tjänsten till Användaren. Personuppgifter kan också komma att användas för reklam, marknadsföring, direktreklam och personinriktad marknadsföring till Användaren. Vi kan komma att skapa allmänna profiler för Användarna för att ge mer relevant innehåll och annonser. Vi baserar denna behandling på vårt legitima intresse för att hålla Användarna uppdaterade om vår Tjänst och för att marknadsföra relevanta nya produkter och tjänster till våra Användare. Användaren har rätt att när som helst förbjuda direkt marknadsföring.

Utlämnade av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part:

 • när det är tillåtet eller krävs enligt lag;
 • när vi i god tro anser att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, se till Användarens eller andras säkerhet, för att undersöka bedrägeri eller för att svara på en begäran från statliga myndigheter.

Vi säljer inte Användarnas personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter

Användarens personuppgifter kommer att lagras enbart så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som nämns i denna policy. När Användarens personuppgifter inte längre krävs enligt lag eller enligt våra eller Användares rättigheter eller skyldigheter, kommer vi att radera personuppgifterna. I sådant fall kommer personuppgifterna av tekniska skäl att lagras som säkerhetskopior i upp till ett år innan de raderas.

Användarens integritetsrättigheter

Användaren har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om Användaren. Användaren kan när som helst komma åt, korrigera, uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter. Viss information är dock absolut nödvändig för att uppfylla de ändamål som definieras i denna policy och kan också komma att krävas enligt lag. Användaren får sålunda inte ta bort sådana personuppgifter.

Användaren har rätt att motsätta sig viss behandling, så som profilering för marknadssyften. I den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har Användaren också rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.

Användaren kan kontakta oss för att korrigera, radera och på andra sätt hantera personuppgifterna.

Cookies och andra liknande tekniker

Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att tillhandahålla Tjänsten. Cookies är små textfiler som placeras på Användarens enhet för att samla in standard logginformation från internet. Vissa av Tjänstens funktioner kräver användning av cookies. Vi använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet och göra den lättare att använda.

Användaren kan ställa in Användarens webbläsare till att inte acceptera cookies. Användaren kan också begränsa användningen av cookies eller ta bort cookies från webbläsaren.

Säkerhet

Vi tar säkerhet på allvar. Vi har ett flertal olika åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst eller utlämnande. Dessa åtgärder tar hänsyn till känsligheten hos den information vi samlar in, behandlar och lagrar samt nuvarande teknik.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Om vi gör det kommer vi att skicka ett meddelande till användarna våra kunder.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller praxis. Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@inkreo.se